Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Hansen, L. 5
Registerkort sortert på etternavn Hansen, M. 73
Registerkort sortert på etternavn Hansen, N. 141
Registerkort sortert på etternavn Hansen, O. 171
Registerkort sortert på etternavn Hansen, P. 269
Registerkort sortert på etternavn Hansen, R. 303
Registerkort sortert på etternavn Hansen, S. 473
Registerkort sortert på etternavn Hansen, T. 557
Registerkort sortert på etternavn Hansen, U.-Ø. 649
Registerkort sortert på etternavn Hanset - Hansv 707
Registerkort sortert på etternavn Hant - Hanv 739
Registerkort sortert på etternavn Hap 747
Registerkort sortert på etternavn Har 753
Registerkort sortert på etternavn Has 1011
Registerkort sortert på etternavn Hat 1095
Registerkort sortert på etternavn Haua - Hauf 1125
Registerkort sortert på etternavn Haug 1155
Registerkort sortert på etternavn Haugaa / Haugå - Haugan 1347
Registerkort sortert på etternavn Hauge - Haugem 1393
Registerkort sortert på etternavn Haugen 1521
Registerkort sortert på etternavn Haugene 1803
Registerkort sortert på etternavn Hauger 1811
Registerkort sortert på etternavn Haugh - Haugl 1889
Registerkort sortert på etternavn Haugn - Haugv 2005
Registerkort sortert på etternavn Hauk 2125
Registerkort sortert på etternavn Haus 2211
Registerkort sortert på etternavn Hav 2229
Registerkort sortert på etternavn Heb - Hef 2295
Registerkort sortert på etternavn Heg 2353
Registerkort sortert på etternavn Hei (til Heib) 2571
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0013
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0013: Han - Hei
Politiske partier nr. 13 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler