Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Hagen, G.-J. 5
Registerkort sortert på etternavn Hagen, K.-N. 93
Registerkort sortert på etternavn Hagen, O. 167
Registerkort sortert på etternavn Hagen, P.-S. 213
Registerkort sortert på etternavn Hagen, T.-Ø. 273
Registerkort sortert på etternavn Hager - Hags 309
Registerkort sortert på etternavn Hai (Hay) - Hak (Hac) 393
Registerkort sortert på etternavn Hal - Halt 411
Registerkort sortert på etternavn Halvorsen, A.-F. 691
Registerkort sortert på etternavn Halvorsen, G.-K. 795
Registerkort sortert på etternavn Halvorsen, L.-Ø. 915
Registerkort sortert på etternavn Halvorsrud 1045
Registerkort sortert på etternavn Hamb - Hamm 1057
Registerkort sortert på etternavn Hamn - Hams 1171
Registerkort sortert på etternavn Han - Hane (Hanne) 1221
Registerkort sortert på etternavn Hang - Hansel 1321
Registerkort sortert på etternavn Hansen, Aa. / Å. 1363
Registerkort sortert på etternavn Hansen, A. 1393
Registerkort sortert på etternavn Hansen, B. 1615
Registerkort sortert på etternavn Hansen, C. 1695
Registerkort sortert på etternavn Hansen, D. 1697
Registerkort sortert på etternavn Hansen, E. 1723
Registerkort sortert på etternavn Hansen, F. 1873
Registerkort sortert på etternavn Hansen, G. 1903
Registerkort sortert på etternavn Hansen, H. 1995
Registerkort sortert på etternavn Hansen, I. 2283
Registerkort sortert på etternavn Hansen, J. 2341
Registerkort sortert på etternavn Hansen, K. 2455
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0012
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0012: Hag - Han
Politiske partier nr. 12 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler