Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Griv 3
Registerkort sortert på etternavn Grj 5
Registerkort sortert på etternavn Gro 9
Registerkort sortert på etternavn Gru 95
Registerkort sortert på etternavn Gry 203
Registerkort sortert på etternavn Grø 321
Registerkort sortert på etternavn Gua / Guå - Guk 623
Registerkort sortert på etternavn Gul 735
Registerkort sortert på etternavn Gum 1127
Registerkort sortert på etternavn Gun 1129
Registerkort sortert på etternavn Gur 1575
Registerkort sortert på etternavn Gus 1621
Registerkort sortert på etternavn Gut 1745
Registerkort sortert på etternavn Gy 1791
Registerkort sortert på etternavn 1851
Registerkort sortert på etternavn Haab - Haak / Håb - Håk 1863
Registerkort sortert på etternavn Haal / Hål 2067
Registerkort sortert på etternavn Haan - Haav / Hån - Håv 2155
Registerkort sortert på etternavn Hab 2359
Registerkort sortert på etternavn Had 2383
Registerkort sortert på etternavn Haf 2403
Registerkort sortert på etternavn Hag (til Hagen, F.) 2463
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0011
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0011: Gri - Hag
Politiske partier nr. 11 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler