Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Frø (fra Frøisl) 5
Registerkort sortert på etternavn Fu 65
Registerkort sortert på etternavn Fy 251
Registerkort sortert på etternavn 301
Registerkort sortert på etternavn Gaa / Gå 393
Registerkort sortert på etternavn Gab - Gan 463
Registerkort sortert på etternavn Gar - Gav 665
Registerkort sortert på etternavn Ge 863
Registerkort sortert på etternavn Gi 947
Registerkort sortert på etternavn Gjef - Gjen 1071
Registerkort sortert på etternavn Gjer (Gjær) 1171
Registerkort sortert på etternavn Gjes - Gjøv 1441
Registerkort sortert på etternavn Gl 1612
Registerkort sortert på etternavn Go 1779
Registerkort sortert på etternavn Graa / Grå 1927
Registerkort sortert på etternavn Grab - Gram 1945
Registerkort sortert på etternavn Gran 1999
Registerkort sortert på etternavn Gras - Grav 2247
Registerkort sortert på etternavn Gre 2325
Registerkort sortert på etternavn Gri 2497
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0010
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0010: Frø - Gri
Politiske partier nr. 10 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler