Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Fel - Fen 5
Registerkort sortert på etternavn Fer - Fev 73
Registerkort sortert på etternavn Fia - Fig 147
Registerkort sortert på etternavn Fik - Fim 179
Registerkort sortert på etternavn Fin 211
Registerkort sortert på etternavn Fir - Fiv 429
Registerkort sortert på etternavn Fje (Fjæ) 475
Registerkort sortert på etternavn Fjo - Fjø 849
Registerkort sortert på etternavn Flaa / Flå 873
Registerkort sortert på etternavn Fla 913
Registerkort sortert på etternavn Fle 1059
Registerkort sortert på etternavn Fli - Flø 1121
Registerkort sortert på etternavn Fod - Fon 1251
Registerkort sortert på etternavn For 1403
Registerkort sortert på etternavn Fos 1615
Registerkort sortert på etternavn Fot - Fou 2087
Registerkort sortert på etternavn Fraa / Frå 2099
Registerkort sortert på etternavn Fra 2101
Registerkort sortert på etternavn Freb - Fred 2205
Registerkort sortert på etternavn Frei (Frey) - Fret 2425
Registerkort sortert på etternavn Fri 2457
Registerkort sortert på etternavn Fro 2591
Registerkort sortert på etternavn Fru - Frøish 2645
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0009
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0009: Fel - Frø
Politiske partier nr. 9 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler