Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Ende - Ends 5
Registerkort sortert på etternavn Ene 53
Registerkort sortert på etternavn Eng / Engh 91
Registerkort sortert på etternavn Enga - Engeb 159
Registerkort sortert på etternavn Enged - Engel 361
Registerkort sortert på etternavn Engen 427
Registerkort sortert på etternavn Enger 501
Registerkort sortert på etternavn Enges - Engev 583
Registerkort sortert på etternavn Engg - Engø 605
Registerkort sortert på etternavn Enl - Enø 735
Registerkort sortert på etternavn Ep 775
Registerkort sortert på etternavn Erd - Erg 781
Registerkort sortert på etternavn Eri 821
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, A. / Å. 825
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, B. 905
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, D.-E. 937
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, F.-H. 1081
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, I.-J. 1165
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, K. 1227
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, L. 1269
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, M.-N. 1295
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, O.-P. 1335
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, R.-S. 1387
Registerkort sortert på etternavn Eriksen, T.-Ø. 1475
Registerkort sortert på etternavn Eriksr - Erit 1503
Registerkort sortert på etternavn Erk 1517
Registerkort sortert på etternavn Erl 1519
Registerkort sortert på etternavn Erm - Erv 1581
Registerkort sortert på etternavn Es 1655
Registerkort sortert på etternavn Et 1817
Registerkort sortert på etternavn Eu 1823
Registerkort sortert på etternavn Eva - Evensb 1827
Registerkort sortert på etternavn Evensen 1861
Registerkort sortert på etternavn Evj 2045
Registerkort sortert på etternavn Faa / Få 2087
Registerkort sortert på etternavn Fab - Fai (Fay) 2115
Registerkort sortert på etternavn Fal - Far 2211
Registerkort sortert på etternavn Fas - Fau 2471
Registerkort sortert på etternavn Fea - Fek 2547
Registerkort sortert på etternavn Fel 2623
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0008
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0008: Ende - Fel
Politiske partier nr. 8 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler