Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn De 5
Registerkort sortert på etternavn Di 149
Registerkort sortert på etternavn Dj 303
Registerkort sortert på etternavn Do 325
Registerkort sortert på etternavn Dr 425
Registerkort sortert på etternavn Du 543
Registerkort sortert på etternavn Dy 641
Registerkort sortert på etternavn 841
Registerkort sortert på etternavn Eb 935
Registerkort sortert på etternavn Ed 943
Registerkort sortert på etternavn Ef 1091
Registerkort sortert på etternavn Eg 1099
Registerkort sortert på etternavn Eia / Eiå 1207
Registerkort sortert på etternavn Eid 1217
Registerkort sortert på etternavn Eie 1449
Registerkort sortert på etternavn Eik 1477
Registerkort sortert på etternavn Eil 1573
Registerkort sortert på etternavn Ein - Eiv 1623
Registerkort sortert på etternavn Ek (Eg) 1679
Registerkort sortert på etternavn Elb - Elg 2045
Registerkort sortert på etternavn Eli 2087
Registerkort sortert på etternavn Ell 2189
Registerkort sortert på etternavn Elm - Elv 2411
Registerkort sortert på etternavn Em 2543
Registerkort sortert på etternavn Enbe - Enda 2591
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0007
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0007: Dede - Enda
Politiske partier nr. 7 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler