Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Broc - Brov 5
Registerkort sortert på etternavn Bru 107
Registerkort sortert på etternavn Bry 379
Registerkort sortert på etternavn Brø 493
Registerkort sortert på etternavn Bo 555
Registerkort sortert på etternavn Bu 559
Registerkort sortert på etternavn By 883
Registerkort sortert på etternavn 1039
Registerkort sortert på etternavn C 1491
Registerkort sortert på etternavn Daa / Då 1501
Registerkort sortert på etternavn Dag 1541
Registerkort sortert på etternavn Dal / Dahl 1577
Registerkort sortert på etternavn Dam 2394
Registerkort sortert på etternavn Dan 2429
Registerkort sortert på etternavn Dar 2575
Registerkort sortert på etternavn Dau - Dav / Daw 2587
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0006
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0006: Broc - Dav
Politiske partier nr. 6 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler