Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Bjørnd 5
Registerkort sortert på etternavn Bjørne 31
Registerkort sortert på etternavn Bjørnf - Bjørnl 101
Registerkort sortert på etternavn Bjørns 113
Registerkort sortert på etternavn Bjørnt - Bjørnv 311
Registerkort sortert på etternavn Bjørs - Bjørv 333
Registerkort sortert på etternavn Bla (Blå) 355
Registerkort sortert på etternavn Ble 387
Registerkort sortert på etternavn Bli 427
Registerkort sortert på etternavn Blo 479
Registerkort sortert på etternavn Blu 571
Registerkort sortert på etternavn Bly 577
Registerkort sortert på etternavn Bo - Boh 597
Registerkort sortert på etternavn Boi / Boy - Bol 683
Registerkort sortert på etternavn Bom - Bon 793
Registerkort sortert på etternavn Bor 893
Registerkort sortert på etternavn Bos - Bow 1215
Registerkort sortert på etternavn Braa / Brå 1301
Registerkort sortert på etternavn Brad - Bras 1551
Registerkort sortert på etternavn Brat 1719
Registerkort sortert på etternavn Brau 1913
Registerkort sortert på etternavn Bred 1945
Registerkort sortert på etternavn Bree - Brei 2053
Registerkort sortert på etternavn Brek (Brec) 2103
Registerkort sortert på etternavn Brem - Bren 2221
Registerkort sortert på etternavn Bres - Brev 2361
Registerkort sortert på etternavn Bri 2431
Registerkort sortert på etternavn Bro - Broe 2473
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0005
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0005: Bjø - Broe
Politiske partier nr. 5 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler