Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Berg, G.-J. 5
Registerkort sortert på etternavn Berg, K. 165
Registerkort sortert på etternavn Berg, L.-N. 249
Registerkort sortert på etternavn Berg, O.-R. 331
Registerkort sortert på etternavn Berg, S.-Ø. 423
Registerkort sortert på etternavn Berga 503
Registerkort sortert på etternavn Berge 545
Registerkort sortert på etternavn Bergg - Bergø 933
Registerkort sortert på etternavn Berh - Bernh 1171
Registerkort sortert på etternavn Bernt 1239
Registerkort sortert på etternavn Berr - Berø 1463
Registerkort sortert på etternavn Bes - Bev 1557
Registerkort sortert på etternavn Bi 1571
Registerkort sortert på etternavn Bja (Bjå) 1713
Registerkort sortert på etternavn Bjel - Bjerg 1773
Registerkort sortert på etternavn Bjerk / Bjørk / Birk 1831
Registerkort sortert på etternavn Bjerl - Bjerv 2351
Registerkort sortert på etternavn Bjo 2403
Registerkort sortert på etternavn Bju 2441
Registerkort sortert på etternavn Bjøl - Bjørl 2463
Registerkort sortert på etternavn Bjørn - Bjørnb 2595
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0004
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0004: Berg - Bjør
Politiske partier nr. 4 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler