Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn As (fra Askl) 4
Registerkort sortert på etternavn At 296
Registerkort sortert på etternavn Au 304
Registerkort sortert på etternavn Av 618
Registerkort sortert på etternavn Baa / Bå 628
Registerkort sortert på etternavn Bae - Bai 760
Registerkort sortert på etternavn Bak (Bac) 788
Registerkort sortert på etternavn Bal 1380
Registerkort sortert på etternavn Bam - Ban 1468
Registerkort sortert på etternavn Bar 1598
Registerkort sortert på etternavn Bas - Bay 1766
Registerkort sortert på etternavn Bed - Bek 1882
Registerkort sortert på etternavn Bel - Ben 2088
Registerkort sortert på etternavn Ber (til Berg, F.) 2276
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0003
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0003: Askl - Berg
Politiske partier nr. 3 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler