Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Andersen, A. / Å. 3
Registerkort sortert på etternavn Andersen, B. 267
Registerkort sortert på etternavn Andersen, C. 323
Registerkort sortert på etternavn Andersen, D. 331
Registerkort sortert på etternavn Andersen, E. 345
Registerkort sortert på etternavn Andersen, F. 499
Registerkort sortert på etternavn Andersen, G. 541
Registerkort sortert på etternavn Andersen, H. 613
Registerkort sortert på etternavn Andersen, I. 731
Registerkort sortert på etternavn Andersen, J. 763
Registerkort sortert på etternavn Andersen, K. 845
Registerkort sortert på etternavn Andersen, L. 947
Registerkort sortert på etternavn Andersen, M. 997
Registerkort sortert på etternavn Andersen, N. 1069
Registerkort sortert på etternavn Andersen, O. 1085
Registerkort sortert på etternavn Andersen, P. 1171
Registerkort sortert på etternavn Andersen, R. 1189
Registerkort sortert på etternavn Andersen, S. 1293
Registerkort sortert på etternavn Andersen, T. 1389
Registerkort sortert på etternavn Andersen, V. / W. 1443
Registerkort sortert på etternavn Andersen, Ø. 1489
Registerkort sortert på etternavn Anderss - Andre 1491
Registerkort sortert på etternavn Andreassen 1507
Registerkort sortert på etternavn Andresen 1687
Registerkort sortert på etternavn Andv - Ans 2006
Registerkort sortert på etternavn Ant 2131
Registerkort sortert på etternavn Ap 2235
Registerkort sortert på etternavn Ara - Arnek 2263
Registerkort sortert på etternavn Arnesen 2343
Registerkort sortert på etternavn Arn (fra Arnest) 2549
Registerkort sortert på etternavn Aronsen 2673
Registerkort sortert på etternavn Arp - Arv 2711
Registerkort sortert på etternavn Asa - Aski 2763
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0002
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0002: And - Aski
Politiske partier nr. 2 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler