Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Aa / Å 3
Registerkort sortert på etternavn Aab / Åb 9
Registerkort sortert på etternavn Aad / Åd 57
Registerkort sortert på etternavn Aae / Åe 91
Registerkort sortert på etternavn Aag / Åg 97
Registerkort sortert på etternavn Aak / Åk 139
Registerkort sortert på etternavn Aal / Ål 183
Registerkort sortert på etternavn Aam / Åm 305
Registerkort sortert på etternavn Aan / Ån 397
Registerkort sortert på etternavn Aar / År 551
Registerkort sortert på etternavn Aas / Ås 733
Registerkort sortert på etternavn Aav / Åv 1355
Registerkort sortert på etternavn Ab 1367
Registerkort sortert på etternavn Ad 1499
Registerkort sortert på etternavn Af 1535
Registerkort sortert på etternavn Ag 1541
Registerkort sortert på etternavn Ai 1589
Registerkort sortert på etternavn Aj 1593
Registerkort sortert på etternavn Ak 1613
Registerkort sortert på etternavn Al 1693
Registerkort sortert på etternavn Am 2047
Registerkort sortert på etternavn An (til Andersb) 2367
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0001
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0001: Aa - And
Politiske partier nr. 1 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler