Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Moss folkeregister

FLYTTEPROTOKOLLER
Regler for angivelse av flytningsanmeldelser upaginert
Inn- og utflyttede 1913 1
Inn- og utflyttede 1914 44
Inn- og utflyttede 1915 90
Inn- og utflyttede 1916 140
Inn- og utflyttede 1917 194
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10020/J/L0003
Lenke til Arkivportalen
Moss folkeregister J: FLYTTEPROTOKOLLER
L0003: Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune
Flytteprotokoller nr. 3 /1913 - 1917 - Inn- og utflyttede 1913-1917, kronologisk ordnet. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Folkeregister Fattigvesen