Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Rygge lensmannskontor

FLYTTING, REISEKONTROLL, FREMMEDKONTROLL, Flytteprotokoller
Autorisasjon upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - A-Aa 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - B 1907-1912 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - C 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - D 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - E 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Ettternavn - F 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Ettternavn - G 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Ettternavn - H 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Ettternavn - I-J 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Ettternavn - K 1907-1914 upaginert
Inn- og utflyttede Ettternavn - L 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - M 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - N 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - O 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - P 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - R 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - S 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - T 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - U 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - V-W 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - B, fortsetter 1913-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - Z, B-fortsetter, H-fortsetter 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - B-fortsetter, H-fortsetter 1914-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - Ø 1907-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - Ø 1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - K, fortsetter 1914-1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - H, K og R fortsetter 1915 upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - H, fortsetter 1915 upaginert
Løse vedlegg 1915 upaginert
Løse vedlegg 1910-1915 upaginert
Løse vedlegg 1908-1913 upaginert
Løse vedlegg 1913 upaginert
Løse vedlegg 1915 upaginert
Løse vedlegg 1913 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10005/I/Ia/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Rygge lensmannskontor I: FLYTTING, REISEKONTROLL, FREMMEDKONTROLL
Ia: Flytteprotokoller
L0003: Flytteprotokoll
Flytteprotokoller nr. 3/1907 - 1915 - Gjelder for Moss landsokn. Inn- og utflyttede 1907-1915. Alfabetisk ordnet. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn Innvandring