Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Rygge lensmannskontor

FLYTTING, REISEKONTROLL, FREMMEDKONTROLL, Flytteprotokoller
Autorisasjon upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - A-Aa upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - B upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - C upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - D upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - E upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - F upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - G upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - H upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - I-J upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - K upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - L upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - M upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - N upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - O upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - P upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - R upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - S upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - T upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - U upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - V-W upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - Z upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - H Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - Ø upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - K Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - H Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - A-Aa-B Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - A-Aa Fortsettelse upaginert
Inn- og utflyttede Etternavn - E Fortsettelse upaginert
Løse vedlegg 1901-1902 upaginert
Løse vedlegg 1905 upaginert
Løse vedlegg 1905-1907 upaginert
Løse vedlegg 1907 upaginert
Løse vedlegg 1908 upaginert
Løse vedlegg 1909 upaginert
Løse vedlegg 1909-1910 upaginert
Løse vedlegg 1910 upaginert
Løse vedlegg 1911 upaginert
Løse vedlegg 1911-1914 upaginert
Kildeinformasjon
SAO/A-10005/I/Ia/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Rygge lensmannskontor I: FLYTTING, REISEKONTROLL, FREMMEDKONTROLL
Ia: Flytteprotokoller
L0001: Flytteprotokoll
Flytteprotokoller nr. 1/1901 - 1914 - Gjelder for Rygge. Inn- og utflyttede 1901-1914. Alfabetisk ordnet. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn Innvandring