Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Nordland amt 1670-1676, 1680-1681, 1687-1690
0001/0001 Helgeland: K Ekstraktregnskap 1690 upaginert
0001/0002 Helgeland: A Leilendingsskatt 1690 upaginert
0001/0003 Helgeland: B Skatt av husmenn, m.m. til nytt nasjonalt regiment 1690 upaginert
0001/0004 Helgeland: C Odelsskatt 1690 upaginert
0001/0005 Helgeland: D Rosstjeneste 1690 upaginert
0001/0006 Helgeland: E Konsumpsjon- og folkeskatt 1690 upaginert
0001/0007 Helgeland: F Kopp- og ildstedskatt 1690 upaginert
0001/0008 Helgeland: G Tiende, Bakke klostergods 1690 upaginert
0001/0009 Helgeland: Utgiftsvedlegg 1-2 1690 upaginert
0002/0001 Salten: L Ekstraktregnskap 1690 upaginert
0002/0002 Salten: B Ordinær skatt av husmenn, m.m. 1690 upaginert
0002/0003 Salten: C Skatt av husmenn, m.m. til nytt nasjonalt regiment 1690 upaginert
0002/0004 Salten: D Odelsskatt 1690 upaginert
0002/0005 Salten: E Skatt av sjøfinner til nytt nasjonalt regiment 1690 upaginert
0002/0006 Salten: F Konsumpsjon- og folkeskatt 1690 upaginert
0002/0007 Salten: G Kopp- og ildstedskatt 1690 upaginert
0002/0008 Salten: H Rosstjeneste 1690 upaginert
0002/0009 Salten: K Tingsvitne om vrak 1690 upaginert
0002/0010 Salten: Utgiftsvedlegg 1-4 1690 upaginert
0003/0001 Lofoten: M Ekstraktregnskap 1690 upaginert
0003/0002 Lofoten: A Leilendingsskatt 1690 upaginert
0003/0003 Lofoten: B Skatt av husmenn, m.m. 1690 upaginert
0003/0004 Lofoten: C Odelsskatt 1690 upaginert
0003/0005 Lofoten: E Skatt til nasjonalt regiment 1690 upaginert
0003/0006 Lofoten: F Konsumpsjon- og folkeskatt 1690 upaginert
0003/0007 Lofoten: G Kopp- og ildstedskatt 1690 upaginert
0003/0008 Lofoten: H Tingsvitne om vrak 1690 upaginert
0003/0009 Lofoten: I Tingsvitne og attest om en gammel ring som er funnet 1690 upaginert
0003/0010 Lofoten: Utgiftsvedlegg 1-9 1690 upaginert
0004/0001 Senja: N Ekstraktregnskap 1690 upaginert
0004/0002 Senja: A Leilendingsskatt 1690 upaginert
0004/0003 Senja: B Ordinær skatt av husmenn, m.m. 1690 upaginert
0004/0004 Senja: C Ordinær skatt av strandsittere, m.m. 1690 upaginert
0004/0005 Senja: D Skatt av husmenn, m.m. til nytt nasjonalt regiment 1690 upaginert
0004/0006 Senja: E Skatt av strandsittere, m.m. til nytt nasjonalt regiment 1690 upaginert
0004/0007 Senja: F Odelsskatt 1690 upaginert
0004/0008 Senja: G Rosstjeneste 1690 upaginert
0004/0009 Senja: H Konsumpsjon- og folkeskatt 1690 upaginert
0004/0010 Senja: I Kopp- og ildstedskatt 1690 upaginert
0004/0011 Senja: K Oppgave over førstebygsel 1690 upaginert
0004/0012 Senja: L Sikt- og sakefall 1690 upaginert
0004/0013 Senja: M Skatt av fjellapper 1690 upaginert
0004/0014 Senja: N Jordebok (landskyld og grunnleie) 1690 upaginert
0004/0015 Senja: O Ledingsmanntall 1690 upaginert
0004/0016 Senja: P Fisketiende 1690 upaginert
0004/0017 Senja: Q Korn- og ostetiende 1690 upaginert
0004/0018 Senja: R Jordebok, Giskegods 1690 upaginert
0004/0019 Senja: Utgiftsvedlegg 1-5 1690 upaginert
0005/0001 Vesterålen og Andenes: O Ekstraktregnskap 1690 upaginert
0005/0002 Vesterålen og Andenes: A Leilendingsskatt, m.m. 1690 upaginert
0005/0003 Vesterålen og Andenes: B Skatt av husmenn, m.m. til nytt nasjonalt regiment (også ordinær skatt) 1690 upaginert
0005/0004 Vesterålen og Andenes: C Odelsskatt 1690 upaginert
0005/0005 Vesterålen og Andenes: D Rosstjeneste 1690 upaginert
0005/0006 Vesterålen og Andenes: E 8% av Jochum Irgens sin tiende 1690 upaginert
0005/0007 Vesterålen og Andenes: F Konsumpsjon- og folkeskatt, kopp- og ildstedskatt 1690 upaginert
0005/0008 Vesterålen og Andenes: - Kopi av lit. O (revidert i Rentekammeret) 1690 upaginert
0005/0009 Vesterålen og Andenes: A Matrikkel (generaljordebok) 1690 upaginert
0005/0010 Vesterålen og Andenes: B Skatt av husmenn, m.m. til nytt nasjonalt regiment (også ordinær skatt) 1690 upaginert
0005/0011 Vesterålen og Andenes: C 8% av Jochum Irgens sin tiende 1690 upaginert
0005/0012 Vesterålen og Andenes: Utgiftsvedlegg 1-4 1690 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rh/L0015
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt R: Regnskap
Rh: Nordland amt 1670-1676, 1680-1681, 1687-1690
L0015: Nordland amt
Stiftamtstueregnskap nr. 15/1690 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner