Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Nordland amt 1670-1676, 1680-1681, 1687-1690
0001/0001 ARegnskap for Nordland amt 1681 upaginert
0002/0001 Helgeland: B Skatt av strandsittere, husmenn, m.m. 1681 upaginert
0002/0002 Helgeland: C 4% av Jochum Irgens sin tiende 1681 upaginert
0002/0003 Helgeland: D Odelsskatt 1681 upaginert
0002/0004 Helgeland: E Soldatkjolepenger 1681 upaginert
0002/0005 Helgeland: F Konsumpsjon- og folkeskatt 1681 upaginert
0002/0006 Helgeland: G Tiende, Bakke kostergods 1681 upaginert
0003/0001 Salten: H Skatt av husmenn, tjenestedrenger, m.m. 1681 upaginert
0003/0002 Salten: I 4% av Jochum Irgens sin tiende (ekstrakt) 1681 upaginert
0003/0003 Salten: K Konsumpsjon- og folkeskatt 1681 upaginert
0004/0001 Lofoten: L Skatt av husmenn, tjenestedrenger, m.m. 1681 upaginert
0004/0002 Lofoten: M 4% av Jochum Irgens sin tiende 1681 upaginert
0004/0003 Lofoten: N Odelsskatt 1681 upaginert
0004/0004 Lofoten: O Konsumpsjon- og folkeskatt 1681 upaginert
0005/0001 Senja: P Skatt av strandsittere, husmenn, m.m. 1681 upaginert
0005/0002 Senja: Q Skatt av husmenn og værmenn 1681 upaginert
0005/0003 Senja: R-S4% av Jochum Irgens sin tiende 1681 upaginert
0005/0004 Senja: T Odelsskatt 1681 upaginert
0005/0005 Senja: V Konsumpsjon- og folkeskatt 1681 upaginert
0005/0006 Senja: U Jordebok, Giskegods 1681 upaginert
0005/0007 Senja: W Fisketiende, Bakke klostergods 1681 upaginert
0005/0008 Senja: X Korn- og ostetiende, Bakke klostergods 1681 upaginert
0006/0001 Vesterålen og Andenes: Y Skatt av husmenn, strandsittere og tjenestedrenger 1681 upaginert
0006/0002 Vesterålen og Andenes: @4% av Jochum Irgens sin tiende 1681 upaginert
0006/0003 Vesterålen og Andenes: Z Odelsskatt 1681 upaginert
0006/0004 Vesterålen og Andenes: A BKonsumpsjon- og folkeskatt 1681 upaginert
0007/0001 Troms: A CSkatt av husmenn, strandsittere og tjenestedrenger 1681 upaginert
0007/0002 Troms: A D4% av Jochum Irgens sin tiende 1681 upaginert
0007/0003 Troms: A EOdelsskatt 1681 upaginert
0008/0001 Utgiftsvedlegg 1-25 1681 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rh/L0008
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt R: Regnskap
Rh: Nordland amt 1670-1676, 1680-1681, 1687-1690
L0008: Nordland amt
Stiftamtstueregnskap nr. 8/1681 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner