Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Nordland amt 1670-1676, 1680-1681, 1687-1690
0001/0001 Leilendingsskatt: A AHelgeland 1674 upaginert
0001/0002 Leilendingsskatt: B BSalten 1674 upaginert
0002/0001 Leilendingsskatt: C CVesterålen og Andenes 1674 upaginert
0002/0002 Leilendingsskatt: D DLofoten 1674 upaginert
0002/0003 Leilendingsskatt: E ESenja (også odelsskatt) 1674 upaginert
0002/0004 Leilendingsskatt: F FTroms 1674 upaginert
0003/0001 Odelsskatt: G GHelgeland 1674 upaginert
0003/0002 Odelsskatt: H H Salten 1674 upaginert
0003/0003 Odelsskatt: I IVesterålen og Andenes 1674 upaginert
0003/0004 Odelsskatt: K KLofoten 1674 upaginert
0004/0001 Kobberskatt: L LHelgeland 1674 upaginert
0004/0002 Kobberskatt: M MSalten 1674 upaginert
0004/0003 Kobberskatt: N NLofoten 1674 upaginert
0004/0004 Kobberskatt: O OTroms (ekstrakt) 1674 upaginert
0004/0005 PpJordebok, Giskegods i Senja 1674 upaginert
0004/0006 To vedlegg uten nummer 1674 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rh/L0004
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt R: Regnskap
Rh: Nordland amt 1670-1676, 1680-1681, 1687-1690
L0004: Nordland amt
Stiftamtstueregnskap nr. 4 /1674 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner