Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Namdal: E@Skatt av kverner, myrsletter, lakseverper og engsletter 1685 upaginert
0001/0002 Namdal: F@Skatt av håndverksfolk, tjenestedrenger og værmenn 1685 upaginert
0001/0003 Namdal: G@Odelsskatt 1685 upaginert
0001/0004 Namdal: H@Konsumpsjon- og folkeskatt 1685 upaginert
0001/0005 Namdal: I@Rosstjeneste 1685 upaginert
0002/0001 Namdal: K@Jordebok (landskyld) 1685 upaginert
0002/0002 Namdal: L@Ledingsmanntall 1685 upaginert
0002/0003 Namdal: M@Sakefallsregnskap 1685 upaginert
0002/0004 Namdal: Utgiftsvedlegg N@-Q@ 1685 upaginert
0003/0001 Nordmøre: R ZSagmesterskatt 1685 upaginert
0003/0002 Nordmøre: S@Sagbordskatt 1685 upaginert
0003/0003 Nordmøre: T@Skatt av håndverksfolk, husmenn og strandsittere 1685 upaginert
0003/0004 Nordmøre: U@Odelsskatt 1685 upaginert
0003/0005 Nordmøre: V@Konsumpsjon- og folkeskatt 1685 upaginert
0003/0006 Nordmøre: W@Rosstjeneste 1685 upaginert
0003/0007 Nordmøre: X@Ledingsmanntall 1685 upaginert
0003/0008 Nordmøre: Y@Oppgave over bygsel m.m. 1685 upaginert
0003/0009 Nordmøre: @@Sakefallsregnskap 1685 upaginert
0003/0010 Nordmøre: Utgiftsvedlegg BA-BF 1685 upaginert
0004/0001 Romsdal: B GSkatt av almenninger og lakseverper 1685 upaginert
0004/0002 Romsdal: B HSagmesterskatt 1685 upaginert
0004/0003 Romsdal: B ISagbordskatt 1685 upaginert
0004/0004 Romsdal: B KSkatt av håndverksfolk, strandsittere og husmenn 1685 upaginert
0004/0005 Romsdal: B LOdelsskatt 1685 upaginert
0004/0006 Romsdal: B MKonsumpsjon- og folkeskatt 1685 upaginert
0004/0007 Romsdal: B NRosstjeneste 1685 upaginert
0004/0008 Romsdal: B OJordebok (landskyld) 1685 upaginert
0004/0009 Romsdal: B PLedingsmanntall 1685 upaginert
0004/0010 Romsdal: B RSakefallsregnskap 1685 upaginert
0004/0011 Romsdal: - Ledingsbok over krigsråd og oberst G. C. von Schultzes gods i Romsdal 1685 upaginert
0004/0012 Romsdal: Utgiftsvedlegg BS-BV 1685 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rg/L0081
Lenke til Arkivportalen
EA-6044: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt
R: Regnskap
Rg: Trondheim stiftamt og Nordland amt 1682-1686
L0081: Trondheim stiftamt og Nordland amt
Stiftamtstueregnskap nr. 81 /1685 - NULL Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner