Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Trondheim stiftamt og Nordland amt 1682-1686
0001/0001 Namdal: A RSkatt av tjenestedrenger, håndverksfolk og værmenn 1683 upaginert
0001/0002 Namdal: A SKonsumpsjon- og folkeskatt 1683 upaginert
0001/0003 Namdal: A TKopp- og kvegskatt 1683 upaginert
0001/0004 Namdal: A VKrigshjelp 1683 upaginert
0001/0005 Namdal: A UJordebok (landskyld, bygsel m.m.) 1683 upaginert
0001/0006 Namdal: A WSakefallsregnskap 1683 upaginert
0002/0001 Nordmøre: A XSagmesterskatt 1683 upaginert
0002/0002 Nordmøre: A YSagbordskatt, med sageiernes attester 1683 upaginert
0002/0003 Nordmøre: A ZKonsumpsjon- og folkeskatt 1683 upaginert
0002/0004 Nordmøre: B CKrigshjelp 1683 upaginert
0002/0005 Nordmøre: B DKopp- og kvegskatt 1683 upaginert
0002/0006 Nordmøre: B EJordebok (landskyld) 1683 upaginert
0002/0007 Nordmøre: B FGrunnleie i fiskeværene 1683 upaginert
0002/0008 Nordmøre: B GOppgave over bygsel m.m. 1683 upaginert
0002/0009 Nordmøre: B HTiendemanntall 1683 upaginert
0002/0010 Nordmøre: B ISakefallsregnskap 1683 upaginert
0003/0001 Romsdal: B GSkatt av almenninger og lakseverper 1683 upaginert
0003/0002 Romsdal: B HSkatt av håndverksfolk, strandsittere og husmenn 1683 upaginert
0003/0003 Romsdal: B ISagmesterskatt 1683 upaginert
0003/0004 Romsdal: B KSagbordskatt 1683 upaginert
0003/0005 Romsdal: B LOdelsskatt 1683 upaginert
0003/0006 Romsdal: B MKonsumpsjon- og folkeskatt 1683 upaginert
0003/0007 Romsdal: B NKopp- og kvegskatt 1683 upaginert
0004/0001 Romsdal: B OJordebok (landskyld) 1683 upaginert
0004/0002 Romsdal: B PLedingsmanntall 1683 upaginert
0004/0003 Romsdal: B QTiendemanntall 1683 upaginert
0004/0004 Romsdal: B RKrigshjelp 1683 upaginert
0004/0005 Romsdal: B SSakefallsregnskap 1683 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rg/L0073
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt R: Regnskap
Rg: Trondheim stiftamt og Nordland amt 1682-1686
L0073: Trondheim stiftamt og Nordland amt
Stiftamtstueregnskap nr. 73 /1683 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner