Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Nordmøre: A nr. 8Ekstraktregnskap 1681 upaginert
0001/0002 Nordmøre: B Skatt av håndverksfolk, strandsittere og husmenn 1681 upaginert
0001/0003 Nordmøre: C Skatt av sagmestere og kverner 1681 upaginert
0001/0004 Nordmøre: D Odelsskatt 1681 upaginert
0001/0005 Nordmøre: E Soldatkjolepenger 1681 upaginert
0001/0006 Nordmøre: F Proviantskatt 1681 upaginert
0001/0007 Nordmøre: G Konsumpsjon- og folkeskatt 1681 upaginert
0002/0001 Nordmøre: H Jordebok (landskyld) 1681 upaginert
0002/0002 Nordmøre: I Ledingsmanntall 1681 upaginert
0002/0003 Nordmøre: K Tiende 1681 upaginert
0002/0004 Nordmøre: L Sakefallsregnskap 1681 upaginert
0002/0005 Nordmøre: Utgiftsvedlegg 1-10 1681 upaginert
0003/0001 Romsdal: A nr. 9Ekstraktregnskap 1681 upaginert
0003/0002 Romsdal: B Skatt av almenninger, lakseverper, håndverksfolk, strandsittere, husmenn og sagmestere 1681 upaginert
0003/0003 Romsdal: C Odelsskatt 1681 upaginert
0003/0004 Romsdal: D Soldatkjolepenger 1681 upaginert
0004/0001 Romsdal: E Proviantskatt 1681 upaginert
0004/0002 Romsdal: F Kopulasjonsskatt 1681 upaginert
0004/0003 Romsdal: G Sakefallsregnskap 1681 upaginert
0005/0001 Romsdal: H Jordebok (landskyld, leding, m.m.) 1681 upaginert
0005/0002 Romsdal: I Tiende 1681 upaginert
0005/0003 Romsdal: -Konsumpsjon- og folkeskatt 1681 upaginert
0006/0001 B-GKvitteringer for proviantskatten 1681 upaginert
0006/0002 Utgiftsvedlegg 1-11 1681 upaginert
0006/0003 Antegnelser 1680-1681 1681 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rf/L0065
Lenke til Arkivportalen
EA-6044: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt
R: Regnskap
Rf: Trondheim stiftamt 1680-1681
L0065: Trondheim stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 65 /1681 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner