Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Trondheim stiftamt 1680-1681
0001/0001 Nordmøre: A nr. 8Ekstraktregnskap 1680 upaginert
0001/0002 Nordmøre: B Matrikkel 1680 upaginert
0002/0001 Nordmøre: C Skatt av håndverksolk, strandsittere og husmenn 1680 upaginert
0002/0002 Nordmøre: D Skatt av sagmestere og kverner 1680 upaginert
0002/0003 Nordmøre: E Odelsskatt 1680 upaginert
0002/0004 Nordmøre: F Soldatkjolepenger 1680 upaginert
0002/0005 Nordmøre: G Proviantskatt 1680 upaginert
0002/0006 Nordmøre: H Jordebok (landskyld) 1680 upaginert
0002/0007 Nordmøre: I Ledingsmanntall 1680 upaginert
0002/0008 Nordmøre: K Tiende 1680 upaginert
0002/0009 Nordmøre: L Sakefallsregnskap 1680 upaginert
0002/0010 Nordmøre: M Krigsjordebok 1680 upaginert
0002/0011 Nordmøre: Utgiftsvedlegg 1-2 1680 upaginert
0003/0001 Romsdal: A nr. 9Ekstraktregnskap 1680 upaginert
0003/0002 Romsdal: B Matrikkel 1680 upaginert
0003/0003 Romsdal: C Skatt av almenninger, lakseverper, håndverksfolk, drenger, strandsittere, husmenn og sagmestere 1680 upaginert
0003/0004 Romsdal: D Kvernskatt 1680 upaginert
0004/0001 Romsdal: E Odelsskatt 1680 upaginert
0004/0002 Romsdal: F Soldatkjolepenger 1680 upaginert
0004/0003 Romsdal: G Proviantskatt 1680 upaginert
0004/0004 Romsdal: H Sakefallsregnskap 1680 upaginert
0004/0005 Romsdal: I Jordebok (landskyld, leding, m.m.) 1680 upaginert
0005/0001 Romsdal: K Tiende 1680 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rf/L0061
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt R: Regnskap
Rf: Trondheim stiftamt 1680-1681
L0061: Trondheim stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 61 /1680 - NULL Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner