Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Trondheim stiftamt 1662-1676
0001/0001 BBRegnskap for Trondheim stiftamt (jordebokens innkomster m.m.) 1673 upaginert
0001/0002 Jordebøker: A Nordmøre 1673 upaginert
0002/0001 Jordebøker: B Fosen 1673 upaginert
0002/0002 Jordebøker: C Namdal (også skatt av kvernsteder, lakseverper, saltkjeler og myrsletter) 1673 upaginert
0002/0003 Jordebøker: D Inderøy 1673 upaginert
0003/0001 Jordebøker: E Stjørdal 1673 upaginert
0003/0002 Jordebøker: F Strinda (også skatt av kvernsteder og engsletter, to dokumenter) 1673 upaginert
0004/0001 Jordebøker: G Gauldal (også skatt av kvernsteder og engsletter) 1673 upaginert
0004/0002 Jordebøker: H Orkdal (også arbeidspenger) 1673 upaginert
0005/0001 Arbeidspenger: I Stjørdal 1673 upaginert
0005/0002 Arbeidspenger: K Strinda 1673 upaginert
0005/0003 Arbeidspenger: L Gauldal 1673 upaginert
0005/0004 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: M Romsdal 1673 upaginert
0005/0005 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: N Nordmøre 1673 upaginert
0005/0006 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: O Fosen 1673 upaginert
0005/0007 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: P Namdal 1673 upaginert
0005/0008 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: Q Inderøy 1673 upaginert
0005/0009 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler:RStjørdal 1673 upaginert
0005/0010 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: S Strinda 1673 upaginert
0005/0011 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: T Gauldal (sagmesterskatt) 1673 upaginert
0005/0012 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: T Gauldal (skatt av husmenn, tjenestedrenger og håndverksfolk) 1673 upaginert
0005/0013 Skatt av husmenn, håndverkere, strandsittere, tjenestedrenger, sagmestere, kvernsteder, fjellsletter, almenninger, lakseverper og saltkjeler: V Orkdal 1673 upaginert
0006/0001 Fogderegnskap: W Nordmøre 1673 upaginert
0006/0002 Fogderegnskap: X Fosen 1673 upaginert
0006/0003 Fogderegnskap: Y Namdal 1673 upaginert
0006/0004 Fogderegnskap: Z Inderøy 1673 upaginert
0006/0005 Fogderegnskap: ÆStjørdal 1673 upaginert
0007/0001 Utgiftsvedlegg 1 og 1A 1673 upaginert
0007/0002 Ekstraktregnskap av kongens anpart av tienden 1671-1673 upaginert
0007/0003 Antegnelser til ekstraktregnskapet (to dokumenter) 1673 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rd/L0038
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt R: Regnskap
Rd: Trondheim stiftamt 1662-1676
L0038: Trondheim stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 38 /1673 - NULL Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner