Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt

Regnskap, Trondheim stiftamt 1662-1676
0001/0001 ARegnskap for Trondheim stiftamt 1671 upaginert
0002/0001 Leilendingsskatt: B Nordmøre 1671 upaginert
0002/0002 Leilendingsskatt: C Romsdal 1671 upaginert
0002/0003 Leilendingsskatt: D Fosen 1671 upaginert
0003/0001 Leilendingsskatt: E Inderøy 1671 upaginert
0003/0002 Leilendingsskatt: F Stjørdal 1671 upaginert
0003/0003 Leilendingsskatt: G Strinda 1671 upaginert
0004/0001 Leilendingsskatt: H Gauldal 1671 upaginert
0004/0002 Leilendingsskatt: I Namdal 1671 upaginert
0004/0003 Leilendingsskatt: K Orkdal 1671 upaginert
0005/0001 Odelsskatt: M Romsdal 1671 upaginert
0005/0002 Odelsskatt: N Fosen 1671 upaginert
0005/0003 Odelsskatt: O Namdal 1671 upaginert
0005/0004 Odelsskatt: P Inderøy 1671 upaginert
0005/0005 Odelsskatt: Q Stjørdal 1671 upaginert
0006/0001 Odelsskatt: R Strinda 1671 upaginert
0006/0002 Odelsskatt: S Gauldal 1671 upaginert
0006/0003 Odelsskatt: T Orkdal 1671 upaginert
0006/0004 Odelsskatt: V Christopher Caspersens gods (to dokumenter) 1670 upaginert
0006/0005 Odelsskatt: U Christopher Caspersens gods 1671 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-6044/R/Rd/L0032
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Trondheim stiftamt og Nordland amt R: Regnskap
Rd: Trondheim stiftamt 1662-1676
L0032: Trondheim stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 32 /1670 - 1671 - NULL Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner