Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt

Regnskap, Bergen stiftamt 1661-1690
0001/0001 Sunnfjord, jordebok 1680 upaginert
0002/0001 Sunnfjord, ekstrakt 1684 upaginert
0003/0001 Sunnfjord, likvidasjon og avregning med fogden 1682-1684 upaginert
0004/0001 Ytre Sogn, ekstrakt 1684 upaginert
0005/0001 Ytre Sogn, ekstrakt 1686 upaginert
0006/0001 Ytre Sogn, generalekstrakt 1672-1683 upaginert
0007/0001 Nordhordland, likvidasjon og avregning med fogden 1682-1683 upaginert
0008/0001 Restanseregnskap, stiftet 1685-1687 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-6043/R/Rc/L0096
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt R: Regnskap
Rc: Bergen stiftamt 1661-1690
L0096: Bergen stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 96 /1672 - 1687 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner