Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt

Regnskap, Bergen stiftamt 1661-1690
0001/0001 Sunnmøre: A Skatt av leilendinger, husmenn og strandsittere 1684 upaginert
0002/0001 Sunnmøre: B Odelsskatt 1684 upaginert
0003/0001 Sunnmøre: C Rosstjeneste 1684 upaginert
0003/0002 Sunnmøre: D Brev angående proviantskatten 1684 upaginert
0003/0003 Sunnmøre: E Soldatkjolepenger 1684 upaginert
0004/0001 Sunnmøre:FJordebok (leding) 1684 upaginert
0005/0001 Sunnmøre: G Sikt- og sakefall 1684 upaginert
0005/0002 Sunnmøre: H Jordebok (landskyld) 1684 upaginert
0005/0003 Sunnmøre: I Konsumpsjons- og folkeskatt 1684 upaginert
0005/0004 Sunnmøre: K Ordinær presteskatt 1684 upaginert
0005/0005 Sunnmøre: Utgiftsvedlegg 1-14 1684 upaginert
0006/0001 Ytre Sogn: A Leilendingsskatt 1684 upaginert
0006/0002 Ytre Sogn: B Odelsskatt 1684 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-6043/R/Rc/L0074
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt R: Regnskap
Rc: Bergen stiftamt 1661-1690
L0074: Bergen stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 74 /1684 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner