Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Landkommissariatet på Akershus og Akershus stiftamt

Regnskap, Akershus stiftamt 1666-1677
0001/0001 Hadeland, Toten og Valdres: A AAFogderegnskap 1677 upaginert
0001/0002 Hadeland, Toten og Valdres: -Krigsjordebok 1677 upaginert
0002/0001 Nedre Romerike: B BBLeilendingsskatt 1677 upaginert
0003/0001 Nedre Romerike: C CCOdelsskatt 1677 upaginert
0003/0002 Nedre Romerike: E EEFogderegnskap 1677 upaginert
0003/0003 Nedre Romerike: F FFSagmesterskatt 1677 upaginert
0003/0004 Nedre Romerike: -Krigsjordebok 1677 upaginert
0004/0001 Hurum og Røyken: G GGLeilendingsskatt 1677 upaginert
0004/0002 Hurum og Røyken: H HHOdelsskatt 1677 upaginert
0004/0003 Hurum og Røyken: I IIJordebok (leding og foring) 1677 upaginert
0004/0004 Hurum og Røyken: K KKFogderegnskap 1677 upaginert
0004/0005 Hurum og Røyken: -Ekstraktregnskap 1677 upaginert
0004/0006 Hurum og Røyken: - Jordebok (landskyld) 1677 upaginert
0005/0001 Solør, Odal og Østerdal: L LLLeilendingsskatt 1677 upaginert
0005/0002 Solør, Odal og Østerdal: M MMOdelsskatt 1677 upaginert
0006/0001 Solør, Odal og Østerdal: N NNJordebok 1677 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5869/R/Rb/L0131
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Landkommissariatet på Akershus og Akershus stiftamt R: Regnskap
Rb: Akershus stiftamt 1666-1677
L0131: Akershus stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 131 /1677 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner