Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Hadeland og Valdres: ÆÆÆSkyssferdskatt 1670 upaginert
0001/0002 Hadeland og Valdres: O EOEOEKvittering for forpaktningsavgift 1668-1670 upaginert
0002/0001 Hurum og Røyken: A AAAFogderegnskap 1670 upaginert
0002/0002 Hurum og Røyken: -Jordebok 1670 upaginert
0002/0003 Hurum og Røyken: B BBBLeilendingsskatt 1670 upaginert
0002/0004 Hurum og Røyken: C CCCOdelsskatt 1670 upaginert
0002/0005 Hurum og Røyken: D DDDSkyssferdskatt 1670 upaginert
0002/0006 Hurum og Røyken: E EEERytterskatt 1670 upaginert
0003/0001 Idd og Marker: F FFFLeilendingsskatt 1670 upaginert
0003/0002 Idd og Marker: G GGGOdelsskatt 1670 upaginert
0003/0003 Idd og Marker: H HHHRytterskatt 1670 upaginert
0004/0001 Idd og Marker: I IIISkyssferdskatt 1670 upaginert
0004/0002 Idd og Marker: K KKKJordebok 1670 upaginert
0005/0001 Øvre Romerike: M MMMLeilendingsskatt 1670 upaginert
0006/0001 Øvre Romerike: N NNNOdelsskatt 1670 upaginert
0006/0002 Øvre Romerike: O OOOSkyssferdskatt 1670 upaginert
0006/0003 Øvre Romerike: P PPPRytterskatt 1670 upaginert
0007/0001 Heggen og Frøland: Q QQQJordebok 1670 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5869/R/Rb/L0072
Lenke til Arkivportalen
EA-5869: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Landkommissariatet på Akershus og Akershus stiftamt
R: Regnskap
Rb: Akershus stiftamt 1666-1677
L0072: Akershus stiftamt
Stiftamtstueregnskap nr. 72 /1668 - 1670 - Regnskap og skatt Stiftamtstueregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner