Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Trondheim len
0001/0001 Unionsskatt (landskatt) fastelavn:KNamdalen 1638 upaginert
0001/0002 Unionsskatt (landskatt) fastelavn:Ekstrakt 1638 upaginert
0001/0003 Garnisonsskatt:1Nordmøre 1637-1638 upaginert
0001/0004 Garnisonsskatt:2Romsdal 1637-1638 upaginert
0002/0001 Garnisonsskatt: 3Stjørdal og Selbu 1637-1638 upaginert
0002/0002 Garnisonsskatt: 5Orkdal og Gauldal 1637-1638 upaginert
0002/0003 Garnisonsskatt: 6Fosen 1637-1638 upaginert
0002/0004 Garnisonsskatt: 7Inderøy 1637-1638 upaginert
0003/0001 Garnisonsskatt: 9Strinda 1637-1638 upaginert
0003/0002 Garnisonsskatt: 10Namdalen 1637-1638 upaginert
0003/0003 Garnisonsskatt: Ekstrakt 1637-1638 upaginert
0004/0001 Båtsmannsskatt: 1Nordmøre 1637-1638 upaginert
0004/0002 Båtsmannsskatt: 2Romsdal 1637-1638 upaginert
0004/0003 Båtsmannsskatt: 3Stjørdal og Selbu 1637-1638 upaginert
0004/0004 Båtsmannsskatt: 5Orkdal og Gauldal 1637-1638 upaginert
0005/0001 Båtsmannsskatt: 6Fosen 1637-1638 upaginert
0005/0002 Båtsmannsskatt: 7Inderøy 1637-1638 upaginert
0005/0003 Båtsmannsskatt: 9Strinda 1637-1638 upaginert
0005/0004 Båtsmannsskatt: 10Namdalen 1637-1638 upaginert
0005/0005 Båtsmannsskatt: Ekstrakt 1637-1638 upaginert
0005/0006 Revisjonsmerknader 1637-1638 upaginert
0006/0001 Trondheim lensregnskap 1638-1639 upaginert
0006/0002 AOppgave over sagavgift, Trondheim len og Romsdal len 1638-1639 upaginert
0006/0003 BSakefallsregnskap, Trondheim by 1638-1639 upaginert
0006/0004 DFogderegnskap, Nordmøre 1638-1639 upaginert
0007/0001 EFogderegnskap, Romsdal 1638-1639 upaginert
0007/0002 FFogderegnskap, Orkdal og Gauldal 1638-1639 upaginert
0007/0003 GFogderegnskap, Stjørdal og Selbu 1638-1639 upaginert
0007/0004 HFogderegnskap, Inderøy 1638-1639 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rbw/L0062
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rbw: Trondheim len
L0062: Trondheim len
Lensregnskap nr. 62 /1637 - 1639 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner