Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Trondheim len
0001/0001 Landskatt Martini: 1Strinda 1610 upaginert
0001/0002 Landskatt Martini: 2Gauldal og Herjedalen 1610 upaginert
0002/0001 Landskatt Martini: 3Orkdal 1610 upaginert
0002/0002 Landskatt Martini: 4Stjørdal 1610 upaginert
0002/0003 Landskatt Martini: 5Inderøy 1610 upaginert
0003/0001 Landskatt Martini: 6Nordmøre 1610 upaginert
0003/0002 Landskatt Martini: 7Namdalen 1610 upaginert
0004/0001 Landskatt Martini: 8Fosen 1610 upaginert
0004/0002 Landskatt Martini: 9Romsdal 1610 upaginert
0004/0003 [Ekstrakt av landskatt Martini, mangler]: 1610 upaginert
0005/0001 Trondheim lensregnskap 1611-1612 upaginert
0006/0001 Fogderegnskap: Strinda 1611-1612 upaginert
0006/0002 Fogderegnskap: Gauldal (også tiendemanntall) 1611-1612 upaginert
0006/0003 Fogderegnskap: Orkdal 1611-1612 upaginert
0006/0004 Fogderegnskap: Stjørdal 1611-1612 upaginert
0006/0005 Fogderegnskap: Inderøy 1611-1612 upaginert
0006/0006 Fogderegnskap: Fosen 1611-1612 upaginert
0007/0001 Tollregnskap, Romsdal 1611-1612 upaginert
0007/0002 Tollregnskap, Nordmøre 1611-1612 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rbw/L0007
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rbw: Trondheim len
L0007: Trondheim len
Lensregnskap nr. 7 /1610 - 1612 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner