Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Jordebok 1599-1600 upaginert
0001/0002 1. Lensregnskap 1601-1602 upaginert
0001/0003 2. Lensregnskap 1602-1603 upaginert
0001/0004 3. Lensregnskap 1603-1604 upaginert
0002/0001 4. Lensregnskap 1604-1605 upaginert
0002/0002 5. Lensregnskap 1605-1606 upaginert
0002/0003 6. Lensregnskap 1606-1607 upaginert
0002/0004 7. Lensregnskap 1607-1608 upaginert
0003/0001 8. Lensregnskap, Verne kloster 1608-1609 upaginert
0003/0002 1. Lensregnskap, Skjeberg sogn 1608-1609 upaginert
0003/0003 9. Lensregnskap, Verne kloster 1609-1610 upaginert
0003/0004 2. Lensregnskap, Skjeberg sogn 1609-1610 upaginert
0003/0005 10. Lensregnskap, Verne kloster 1610-1611 upaginert
0003/0006 3. Lensregnskap, Skjeberg sogn 1610-1611 upaginert
0004/0001 11. Lensregnskap, Verne kloster 1611-1612 upaginert
0004/0002 4. Lensregnskap, Skjeberg sogn 1611-1612 upaginert
0004/0003 12. Lensregnskap, Verne kloster 1612-1613 upaginert
0004/0004 5. Lensregnskap, Skjeberg sogn 1612-1613 upaginert
0004/0005 Ekstrakt av lensregnskapene 1-5, Skjeberg sogn 1608-1613 upaginert
0005/0001 Knektepenger, Verne kloster len, 17/6 - 4/11 1612 upaginert
0005/0002 Revisjonsmerknader (6 dokumenter) 1601-1613 upaginert
0005/0003 Kvittanser m.m. til kvittansiarums registrering (9 dokumenter) 1601-1613 upaginert
0006/0001 Lensregnskap 1613-1614 upaginert
0006/0002 Tollregnskap 1613-1614 upaginert
0006/0003 Lensregnskap 1615-1616 upaginert
0006/0004 Tollregnskap 1615-1616 upaginert
0006/0005 Ekstrakt av lens- og tollregnskapene 1614-1616 upaginert
0007/0001 Jordebok, Verne kloster len, udatert (mellom 1610 og 1617) upaginert
0007/0002 A: Lensregnskap, Verne kloster 1618-1619 upaginert
0007/0003 C: Tollregnskap 1618-1619 upaginert
0007/0004 D: Regnskap for sagavgift 1619 upaginert
0007/0005 Ekstrakt av regnskapene A-D 1618-1619 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rbg/L0001
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rbg: Verne kloster len, 1588-1663
L0001: Verne kloster len
Lensregnskap nr. 1 /1599 - 1619 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner