Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Rosstjeneste: 17. Gudbrandsdalen 1658-1659 upaginert
0001/0002 Rosstjeneste: 18. Hedmark 1658-1659 upaginert
0002/0001 Rosstjeneste: 19. Øvre Romerike 1658-1659 upaginert
0002/0002 Rosstjeneste: 20. Moss 1658-1659 upaginert
0002/0003 Rosstjeneste: 21. Follo 1658-1659 upaginert
0003/0001 Rosstjeneste: 22. Solør, Østerdalen og Odal 1658-1659 upaginert
0003/0002 Rosstjeneste: 23. Buskerud 1658-1659 upaginert
0003/0003 Rosstjeneste: 24. Bragernes 1658-1659 upaginert
0004/0001 Rosstjeneste: 25. Ringerike og Hallingdal 1658-1659 upaginert
0004/0002 Rosstjeneste: 26. Nedre Romerike 1658-1659 upaginert
0004/0003 Rosstjeneste: 27. Christiania 1658-1659 upaginert
0004/0004 Rosstjeneste: 28. Vittikind Huus 1658-1659 upaginert
0004/0005 Rosstjeneste: 29. Carsten Madsen 1658-1659 upaginert
0004/0006 Rosstjeneste: 30. Frants Nielsen 1658-1659 upaginert
0004/0007 Rosstjeneste: 31. Sal. Christen Mogesens barn 1658-1659 upaginert
0004/0008 Rosstjeneste: 32. Johan Garmann 1658-1659 upaginert
0005/0001 Hesteskatt: 33. Aker 1658-1659 upaginert
0005/0002 Hesteskatt: 34. Heggen og Frøland 1658-1659 upaginert
0005/0003 Hesteskatt: 35. Hadeland og Valdres 1658-1659 upaginert
0006/0001 Hesteskatt: 36. Gudbrandsdalen 1658-1659 upaginert
0006/0002 Hesteskatt: 37. Hedmark 1658-1659 upaginert
0007/0001 Hesteskatt: 38. Øvre Romerike 1658-1659 upaginert
0007/0002 Hesteskatt: 39. Moss 1658-1659 upaginert
0007/0003 Hesteskatt: 40. Follo 1658-1659 upaginert
0007/0004 Hesteskatt: 41. Solør, Østerdalen og Odal 1658-1659 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0248
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0248: Akershus len
Lensregnskap nr. 248 /1658 - 1659 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner