Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Kvegskatt barsok: 63. Follo 1657 upaginert
0001/0002 Kvegskatt barsok: 64. Solør, Østerdalen og Odal 1657 upaginert
0002/0001 Kvegskatt barsok: 65. Buskerud 1657 upaginert
0002/0002 Kvegskatt barsok: 66. Bragernes 1657 upaginert
0003/0001 Kvegskatt barsok: 67. Ringerike og Hallingdal 1657 upaginert
0004/0001 Kvegskatt barsok: 68. Nedre Romerike 1657 upaginert
0005/0001 72. Regnskap for proviantskatt 1657-1658 upaginert
0005/0002 Proviantskatt: A: Valdres 1657-1658 upaginert
0005/0003 Proviantskatt: B: Gudbrandsdalen 1657-1658 upaginert
0006/0001 Proviantskatt: C: Ringerike og Hallingdal 1657-1658 upaginert
0006/0002 Proviantskatt: D: Modum og Sigdal 1657-1658 upaginert
0007/0001 73. Regnskap for halve inntekten til kirkene, m.m 1657-1658 upaginert
0007/0002 Regnskap for halve inntekten til kirkene, m.m: A: Hadeland og Valdres 1657-1658 upaginert
0007/0003 Regnskap for halve inntekten til kirkene, m.m: B: Gudbrandsdalen 1657-1658 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0245
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0245: Akershus len
Lensregnskap nr. 245 /1657 - 1658 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner