Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Rosstjeneste: 24. Bragernes 1657-1658 upaginert
0001/0002 Rosstjeneste: 25. Ringerike og Hallingdal 1657-1658 upaginert
0002/0001 Rosstjeneste: 26. Nedre Romerike 1657-1658 upaginert
0002/0002 Rosstjeneste: 27. Christiania 1657-1658 upaginert
0002/0003 Rosstjeneste: 28. Vittikind Huus 1657-1658 upaginert
0002/0004 Rosstjeneste: 29. Annecken Mecklenburg 1657-1658 upaginert
0002/0005 Rosstjeneste: 30. Frants Nielsen 1657-1658 upaginert
0002/0006 Rosstjeneste: 31. Jens Nielsen 1657-1658 upaginert
0002/0007 Rosstjeneste: 32. Johann Garmann 1657-1658 upaginert
0002/0008 Rosstjeneste: 33. Avg. Christen Mogesens barn 1657-1658 upaginert
0002/0009 Rosstjeneste: 34. Jesse Madsen 1657-1658 upaginert
0003/0001 Tømmerskatt til Hovedtangen: 35. Heggen og Frøland 1658 upaginert
0003/0002 Tømmerskatt til Hovedtangen: 36. Hadeland og Valdres 1658 upaginert
0003/0003 Tømmerskatt til Hovedtangen: 37. Gudbrandsdalen 1658 upaginert
0004/0001 Tømmerskatt til Hovedtangen: 38. Hedmark 1658 upaginert
0004/0002 Tømmerskatt til Hovedtangen: 40. Solør, Østerdalen og Odal 1658 upaginert
0004/0003 Tømmerskatt til Hovedtangen: 41. Buskerud 1658 upaginert
0004/0004 Tømmerskatt til Hovedtangen: 42. Ringerike og Hallingdal 1658 upaginert
0005/0001 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 43. Aker 1657 upaginert
0005/0002 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 44. Heggen og Frøland 1657 upaginert
0005/0003 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 45. Hadeland og Valdres 1657 upaginert
0006/0001 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 46. Gudbrandsdalen 1657 upaginert
0006/0002 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 47. Hedmark 1657 upaginert
0007/0001 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 48. Øvre Romerike 1657 upaginert
0007/0002 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 50. Follo 1657 upaginert
0007/0003 Månedsskatt jonsok og mikkelsmesse: 51. Solør, Østerdalen og Odal 1657 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0243
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0243: Akershus len
Lensregnskap nr. 243/1657 - 1658 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner