Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper

Regnskap, Regnskaper og jordebøker etter 1570, Akershus len
0001/0001 Utgiftsvedlegg 201-238 1645-1646 upaginert
0001/0002 Ekstrakt av lensregnskapet 1645-1646 upaginert
0002/0001 Kontribusjon: 1. Bragernes 1645-1646 upaginert
0002/0002 Kontribusjon: 2. Buskerud og Hallingdal 1645-1646 upaginert
0002/0003 Kontribusjon: 3. Hadeland og Valdres 1645-1646 upaginert
0003/0001 Kontribusjon: 4. Gudbrandsdalen 1645-1646 upaginert
0003/0002 Kontribusjon: 5. Hedmark 1645-1646 upaginert
0003/0003 Kontribusjon: 6. Østerdalen 1645-1646 upaginert
0004/0001 Kontribusjon: 7. Solør 1645-1646 upaginert
0004/0002 Kontribusjon: 8. Øvre Romerike 1645-1646 upaginert
0004/0003 Kontribusjon: 9. Nedre Romerike 1645-1646 upaginert
0005/0001 Kontribusjon: 10. Moss 1645-1646 upaginert
0005/0002 Kontribusjon:11. Heggen og Frøland 1645-1646 upaginert
0005/0003 Kontribusjon: 12. Follo 1645-1646 upaginert
0005/0004 Kontribusjon: 13. Aker 1645-1646 upaginert
0006/0001 Koppskatt: 14. Bragernes 1645 upaginert
0006/0002 Koppskatt: 15. Buskerud og Hallingdal 1645 upaginert
0007/0001 Koppskatt: 16. Hadeland og Valdres 1645 upaginert
0007/0002 Koppskatt: 17. Gudbrandsdalen 1645 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0185
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0185: Akershus len
Lensregnskap nr. 185 /1645 - 1646 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner