Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Garnisonsskatt: Ekstrakt 1642-1643 upaginert
0002/0001 Båtsmannsskatt: A: Gudbrandsdalen 1642-1643 upaginert
0002/0002 Båtsmannsskatt: B: Hedmark 1642-1643 upaginert
0002/0003 Båtsmannsskatt: D: Hadeland og Valdres 1642-1643 upaginert
0003/0001 Båtsmannsskatt: E: Øvre Romerike og Solør 1642-1643 upaginert
0003/0002 Båtsmannsskatt: F: Nedre Romerike 1642-1643 upaginert
0004/0001 Båtsmannsskatt: G: Follo 1642-1643 upaginert
0004/0002 Båtsmannsskatt: H: Moss 1642-1643 upaginert
0004/0003 Båtsmannsskatt: I: Heggen og Frøland 1642-1643 upaginert
0005/0001 Båtsmannsskatt: K: Buskerud og Hallingdal 1642-1643 upaginert
0005/0002 Båtsmannsskatt: L: Bragernes 1642-1643 upaginert
0005/0003 Båtsmannsskatt: M: Aker 1642-1643 upaginert
0006/0001 Båtsmannsskatt: Ekstrakt 1642-1643 upaginert
0007/0001 Offisersskatt: A: Gudbrandsdalen 1642-1643 upaginert
0007/0002 Offisersskatt: B: Hedmark 1642-1643 upaginert
0007/0003 Offisersskatt: C: Østerdalen 1642-1643 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0169
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0169: Akershus len
Lensregnskap nr. 169 /1642 - 1643 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner