Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Båtsmannsskatt: 5. Hadeland og Valdres 1638-1639 upaginert
0001/0002 Båtsmannsskatt: 6. Nedre Romerike 1638-1639 upaginert
0002/0001 Båtsmannsskatt: 7. Follo 1638-1639 upaginert
0002/0002 Båtsmannsskatt: 8. Heggen og Frøland 1638-1639 upaginert
0002/0003 Båtsmannsskatt: 9. Moss 1638-1639 upaginert
0003/0001 Båtsmannsskatt: 10. Buskerud og Hallingdal 1638-1639 upaginert
0003/0002 Båtsmannsskatt: 11. Bragernes 1638-1639 upaginert
0003/0003 Båtsmannsskatt: 12. Aker 1638-1639 upaginert
0004/0001 Båtsmannsskatt: Ekstrakt 1638-1639 upaginert
0004/0002 Båtsmannsskatt: Vedlegg 1-6 1638-1639 upaginert
0005/0001 Regnskap for tollpenger til "Baadtzmends wonninger" 1638-1639 upaginert
0006/0001 Regnskap for kirkepenger 1638-1639 upaginert
0006/0002 Revisjonsmerknader (2 dokumenter) 1638-1639 upaginert
0007/0001 Lensregnskap 1639-1640 upaginert
0008/0001 A: Fogderegnskap, Follo 1639-1640 upaginert
0008/0002 B: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1639-1640 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0144
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0144: Akershus len
Lensregnskap nr. 144 /1638 - 1640 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner