Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Landskatt Martini: F: Nedre Romerike 1636 upaginert
0002/0001 Landskatt Martini: G: Follo 1636 upaginert
0003/0001 Landskatt Martini: H: Heggen og Frøland 1636 upaginert
0003/0002 Landskatt Martini: I: Moss 1636 upaginert
0003/0003 Landskatt Martini: K: Buskerud og Hallingdal 1636 upaginert
0004/0001 Landskatt Martini: L: Bragernes 1636 upaginert
0004/0002 Landskatt Martini: M: Aker 1636 upaginert
0004/0003 Landskatt Martini: N: Christiania 1636 upaginert
0005/0001 Landskatt Martini: Ekstrakt 1636 upaginert
0006/0001 Bygningsskatt: A: Gudbrandsdalen 1636-1637 upaginert
0006/0002 Bygningsskatt: B: Hedmark og Solør 1636-1637 upaginert
0007/0001 Bygningsskatt: C: Østerdalen 1636-1637 upaginert
0007/0002 Bygningsskatt: D: Hadeland, Valdres og Land 1636-1637 upaginert
0007/0003 Bygningsskatt: E: Øvre Romerike 1636-1637 upaginert
0008/0001 Bygningsskatt: F: Nedre Romerike 1636-1637 upaginert
0008/0002 Bygningsskatt: G: Follo [H: Moss mangler] 1636-1637 upaginert
0008/0003 Bygningsskatt: K: Buskerud og Hallingdal 1636-1637 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0129
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0129: Akershus len
Lensregnskap nr. 129 /1636 - 1637 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner