Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Regnskap for tollpenger til "Baadtzmends wonninger" 1634-1635 upaginert
0001/0002 Regnskap for kirkepenger 1634-1635 upaginert
0001/0003 Revisjonsmerknader (2 dokumenter) 1634-1635 upaginert
0002/0001 Lensregnskap 1635-1636 upaginert
0003/0001 A: Fogderegnskap, Follo 1635-1636 upaginert
0003/0002 B: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1635-1636 upaginert
0004/0001 C: Fogderegnskap, Øvre Romerike 1635-1636 upaginert
0004/0002 D: Fogderegnskap, Hedmark og Solør 1635-1636 upaginert
0004/0003 E: Fogderegnskap, Østerdalen 1635-1636 upaginert
0005/0001 F: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1635-1636 upaginert
0005/0002 G: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1635-1636 upaginert
0005/0003 H: Fogderegnskap, Valdres og Land 1635-1636 upaginert
0006/0001 I: Fogderegnskap, Hadeland 1635-1636 upaginert
0006/0002 K: Fogderegnskap, Bragernes 1635-1636 upaginert
0006/0003 L: Fogderegnskap, Aker 1635-1636 upaginert
0007/0001 M: Fogderegnskap, Buskerud 1635-1636 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0122
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0122: Akershus len
Lensregnskap nr. 122 /1634 - 1636 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner