Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Lensregnskap 1634-1635 upaginert
0002/0001 A: Fogderegnskap, Follo 1634-1635 upaginert
0002/0002 B: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1634-1635 upaginert
0002/0003 C: Fogderegnskap, Øvre Romerike 1634-1635 upaginert
0003/0001 D: Fogderegnskap, Hedmark og Solør 1634-1635 upaginert
0003/0002 E: Fogderegnskap, Østerdalen 1634-1635 upaginert
0003/0003 F: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1634-1635 upaginert
0004/0001 G: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1634-1635 upaginert
0005/0001 H: Fogderegnskap, Valdres og Land 1634-1635 upaginert
0005/0002 I: Fogderegnskap, Hadeland 1634-1635 upaginert
0005/0003 K: Fogderegnskap, Bragernes 1634-1635 upaginert
0006/0001 L: Fogderegnskap, Aker 1634-1635 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0118
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0118: Akershus len
Lensregnskap nr. 118 /1634 - 1635 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner