Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Regnskap for restanser på skatten av stendene, jul 1631 1632-1633 upaginert
0002/0001 Regnskap for kirkepenger 1631-1633 upaginert
0002/0002 Revisjonsmerknader (4 dokumenter) 1632-1633 upaginert
0003/0001 Lensregnskap 1633-1634 upaginert
0004/0001 A: Fogderegnskap, Follo 1633-1634 upaginert
0004/0002 B: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1633-1634 upaginert
0005/0001 C: Fogderegnskap, Øvre Romerike 1633-1634 upaginert
0006/0001 D: Fogderegnskap, Solør 1633-1634 upaginert
0006/0002 E: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1633-1634 upaginert
0006/0003 F: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1633-1634 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0113
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0113: Akershus len
Lensregnskap nr. 113 /1631 - 1634 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner