Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 [Revisjonsmerknader til lensregnskapene 1625-1629 mangler]: 1625-1629 upaginert
0001/0002 Revisjonsmerknader til skatter 1625-1629 upaginert
0002/0001 Register til kvittansiarum 1618-1629 upaginert
0003/0001 [Register til kvittansiarum]: 1618 upaginert
0004/0001 [Register til kvittansiarum]: 1621-1629 upaginert
0005/0001 Lensregnskap 1629-1630 upaginert
0006/0001 A: Tollregnskap, Christiania 1629-1630 upaginert
0006/0002 B: Byregnskap, Christiania 1629-1630 upaginert
0006/0003 C: Byregnskap, Fredrikstad 1629-1630 upaginert
0007/0001 D: Tollregnskap, Fredrikstad 1629-1630 upaginert
0007/0002 E: Fogderegnskap, Follo 1629-1630 upaginert
0007/0003 F: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1629-1630 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0094
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0094: Akershus len
Lensregnskap nr. 94 /1618 - 1630 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner