Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: K: Moss 1627-1628 upaginert
0001/0002 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: L: Tune og Åbygge 1627-1628 upaginert
0001/0003 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: M: Buskerud 1627-1628 upaginert
0001/0004 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: N: Bragernes 1627-1628 upaginert
0001/0005 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: O: Aker 1627-1628 upaginert
0001/0006 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: P: Onsøy len 1627-1628 upaginert
0001/0007 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: Q: Idd og Marker len 1627-1628 upaginert
0002/0001 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: R: Verne kloster len 1627-1628 upaginert
0002/0002 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: S: Mossedal og Rakkestad 1627-1628 upaginert
0002/0003 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: T: Tønsberg len 1627-1628 upaginert
0002/0004 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: V: Eiker, Numedal og Sandsvær 1627-1628 upaginert
0003/0001 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: W: Brunla len 1627-1628 upaginert
0003/0002 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: X: Telemark 1627-1628 upaginert
0003/0003 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: Y: Bamble 1627-1628 upaginert
0003/0004 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: Z: Stavanger len 1627-1628 upaginert
0004/0001 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: BB: Aksise av malt og norsk øl, Stavanger 1627-1628 upaginert
0004/0002 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: CC: Aksise, Tønsberg 1627-1628 upaginert
0004/0003 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: DD: Aksise, Fredrikstad 1627-1628 upaginert
0004/0004 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: EE: Veme len 1627-1628 upaginert
0005/0001 Lensregnskap 1628-1629 upaginert
0006/0001 A: Tollregnskap, Christiania 1628-1629 upaginert
0006/0002 B: Byregnskap, Christiania 1628-1629 upaginert
0007/0001 C: Byregnskap, Fredrikstad 1628-1629 upaginert
0007/0002 D: Tollregnskap, Fredrikstad 1628-1629 upaginert
0007/0003 E: Fogderegnskap, Follo 1628-1629 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0086
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0086: Akershus len
Lensregnskap nr. 86 /1627 - 1629 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner