Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Landskatt fastelavn: T: Veme len 1628 upaginert
0001/0002 Landskatt fastelavn: Ekstrakt (defekt) 1628 upaginert
0002/0001 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 19. Bragernes 1627-1628 upaginert
0002/0002 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 20. Tune og Åbygge 1627-1628 upaginert
0002/0003 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 21. Buskerud 1627-1628 upaginert
0003/0001 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 22. Heggen og Frøland 1627-1628 upaginert
0003/0002 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 23. Øvre Romerike og Solør 1627-1628 upaginert
0003/0003 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 24. Hedmark 1627-1628 upaginert
0003/0004 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 25. Østerdalen 1627-1628 upaginert
0004/0001 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 26. Gudbrandsdalen 1627-1628 upaginert
0004/0002 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 27. Hadeland 1627-1628 upaginert
0004/0003 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 28. Valdres og Land 1627-1628 upaginert
0004/0004 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 29. Nedre Romerike 1627-1628 upaginert
0004/0005 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 30. Follo 1627-1628 upaginert
0005/0001 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 31. Numedal og Sandsvær 1627-1628 upaginert
0005/0002 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 32. Eiker len 1627-1628 upaginert
0005/0003 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 33. Brunla len 1627-1628 upaginert
0006/0001 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 34. Idd og Marker len 1627-1628 upaginert
0006/0002 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 35. Verne kloster len 1627-1628 upaginert
0006/0003 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 36. Maria kirke prosti len 1627-1628 upaginert
0006/0004 Bygningsskatt mikkelsmesse og påske: 37. Veme len 1627-1628 upaginert
0007/0001 Ekstrakt av manntallene 1-37 på to bygningsskatter, mikkelsmesse 1626 (jfr. Akershus len, Rba 0080.03) - påske 1628, med regnskap for bygging på Akershus 1/5 1625 - 13/11 1628 1625-1628 upaginert
0008/0001 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: A: Gudbrandsdalen 1627-1628 upaginert
0008/0002 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: B: Hadeland 1627-1628 upaginert
0008/0003 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: C: Valdres og Land 1627-1628 upaginert
0008/0004 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: D: Hedmark 1627-1628 upaginert
0009/0001 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: E: Østerdalen 1627-1628 upaginert
0009/0002 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: F: Øvre Romerike og Solør 1627-1628 upaginert
0009/0003 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: G: Nedre Romerike 1627-1628 upaginert
0009/0004 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: H: Follo 1627-1628 upaginert
0009/0005 Garnisonsskatt mikkelsmesse og påske: I: Heggen og Frøland 1627-1628 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0085
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0085: Akershus len
Lensregnskap nr. 85 /1625 - 1628 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner