Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 Bolhusskatt påske: 1. Gudbrandsdalen 1626 upaginert
0001/0002 Bolhusskatt påske: 2. Hedmark og Østerdalen 1626 upaginert
0001/0003 Bolhusskatt påske: 3. Øvre Romerike og Solør 1626 upaginert
0001/0004 Bolhusskatt påske: 4. Nedre Romerike 1626 upaginert
0002/0001 Bolhusskatt påske: 5. Follo 1626 upaginert
0002/0002 Bolhusskatt påske: 6. Heggen og Frøland 1626 upaginert
0002/0003 Bolhusskatt påske: 7. Buskerud 1626 upaginert
0002/0004 Bolhusskatt påske: 8. Bragernes 1626 upaginert
0002/0005 Bolhusskatt påske: 9. Aker 1626 upaginert
0002/0006 Bolhusskatt påske: 10. Mossedal og Rakkestad 1626 upaginert
0003/0001 Lensregnskap 1626-1627 upaginert
0004/0001 A: Tollregnskap, Christiania 1626-1627 upaginert
0004/0002 B: Byregnskap, Christiania 1626-1627 upaginert
0004/0003 C: Byregnskap, Fredrikstad 1626-1627 upaginert
0004/0004 D: Tollregnskap, Fredrikstad 1626-1627 upaginert
0005/0001 E: Fogderegnskap, Follo 1626-1627 upaginert
0005/0002 F: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1626-1627 upaginert
0005/0003 G: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1626-1627 upaginert
0006/0001 H: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1626-1627 upaginert
0006/0002 I.1: Fogderegnskap, Moss 1626-1627 upaginert
0006/0003 I.2: Regnskap for kongens sager på Moss 1626-1627 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0076
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0076: Akershus len
Lensregnskap nr. 76 /1626 - 1627 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner