Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 [Regnskap for bygging på Akershus]: 1624-1625 upaginert
0002/0001 Lensregnskap 1625-1626 upaginert
0003/0001 A: Tollregnskap, Christiania 1625-1626 upaginert
0003/0002 B: Byregnskap, Christiania 1625-1626 upaginert
0003/0003 C: Byregnskap, Fredrikstad 1625-1626 upaginert
0003/0004 D: Fogderegnskap, Follo 1625-1626 upaginert
0004/0001 E: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1625-1626 upaginert
0004/0002 F: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1625-1626 upaginert
0004/0003 G: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1625-1626 upaginert
0005/0001 H.1: Fogderegnskap, Moss 1625-1626 upaginert
0005/0002 H.2: Regnskap for kongens sager på Moss 1625-1626 upaginert
0005/0003 H.3: Tollregnskap, Moss 1625-1626 upaginert
0006/0001 I: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1625-1626 upaginert
0007/0001 K: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1625-1626 upaginert
0007/0002 L: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1625-1626 upaginert
0007/0003 M: Fogderegnskap, Hadeland 1625-1626 upaginert
0007/0004 N: Fogderegnskap, Bragernes 1625-1626 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0072
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0072: Akershus len
Lensregnskap nr. 72 /1624 - 1626 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner