Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 C.1: Fogderegnskap, Follo 1622-1623 upaginert
0001/0002 C.2: Regnskap for Gørvelgodset i Follo 1622-1623 upaginert
0001/0003 D: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1622-1623 upaginert
0001/0004 E: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1622-1623 upaginert
0002/0001 F.1: Fogderegnskap - Skedsmo, Sørum og Fet prestegjeld 1622-1623 upaginert
0002/0002 F.2: Fogderegnskap - Aurskog, Høland og Enebakk prestegjeld 1622-1623 upaginert
0002/0003 G: Fogderegnskap, Moss 1622-1623 upaginert
0003/0001 H: Fogderegnskap og jordebok, Tune og Åbygge 1622-1623 upaginert
0003/0002 I: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1622-1623 upaginert
0004/0001 K: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1622-1623 upaginert
0004/0002 L: Fogderegnskap, Hadeland 1622-1623 upaginert
0005/0001 M: Fogderegnskap, Bragernes 1622-1623 upaginert
0005/0002 N: Fogderegnskap, Aker 1622-1623 upaginert
0006/0001 O: Fogderegnskap, Buskerud og Ringerike 1622-1623 upaginert
0006/0002 P: Oppgave over sagavgift, Mossedal 1622 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0061
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0061: Akershus len
Lensregnskap nr. 61 /1622 - 1623 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner