Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 B: Byregnskap, Fredrikstad 1619-1620 upaginert
0001/0002 D: Tollregnskap, Onsøy 1619-1620 upaginert
0001/0003 E: Byregnskap, Oslo 1619-1620 upaginert
0001/0004 F: Tollregnskap, Son 1619-1620 upaginert
0001/0005 G: Fogderegnskap, Follo (med regnskap for toll og for Gørvelgodset) 1619-1620 upaginert
0002/0001 H: Fogderegnskap, Hedmark og Østerdalen 1619-1620 upaginert
0002/0002 I: Fogderegnskap, Øvre Romerike og Solør 1619-1620 upaginert
0002/0003 K: Fogderegnskap, Nedre Romerike 1619-1620 upaginert
0003/0001 L: Fogderegnskap, Moss 1619-1620 upaginert
0004/0001 M: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1619-1620 upaginert
0005/0001 N: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1619-1620 upaginert
0005/0002 O: Fogderegnskap, Gudbrandsdalen 1619-1620 upaginert
0006/0001 P: Fogderegnskap, Hadeland 1619-1620 upaginert
0006/0002 Q: Fogderegnskap, Bragernes 1619-1620 upaginert
0007/0001 R: Fogderegnskap, Aker 1619-1620 upaginert
0007/0002 S: Fogderegnskap, Buskerud og Ringerike 1619-1620 upaginert
0008/0001 Ett utgiftsvedlegg uten nummer 1619-1620 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0051
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0051: Akershus len
Lensregnskap nr. 51 /1619 - 1620 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner