Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


0001/0001 W: Fogderegnskap, Heggen og Frøland 1617-1618 upaginert
0001/0002 X: Fogderegnskap, Tune og Åbygge 1617-1618 upaginert
0002/0001 Inventar på Akershus 1608 upaginert
0002/0002 Inventar på Akershus 1618 upaginert
0003/0001 Utgiftsvedlegg Æ (regnskap for skipsbygging) 1616-1618 upaginert
0003/0002 Utgiftsvedlegg 12-15 1617-1618 upaginert
0003/0003 Ekstrakt av lensregnskapet 1617-1618 upaginert
0004/0001 Bygningsskatt påske: A: Follo 1617 upaginert
0004/0002 Bygningsskatt påske: B: Hedmark og Østerdalen 1617 upaginert
0005/0001 Bygningsskatt påske: C: Øvre Romerike og Solør 1617 upaginert
0005/0002 Bygningsskatt påske: D: Nedre Romerike 1617 upaginert
0005/0003 Bygningsskatt påske: E: Moss 1617 upaginert
0005/0004 Bygningsskatt påske: F: Gudbrandsdalen 1617 upaginert
0006/0001 Bygningsskatt påske: G: Hadeland 1617 upaginert
0006/0002 Bygningsskatt påske: H: Buskerud og Ringerike 1617 upaginert
0007/0001 Bygningsskatt påske: I: Bragernes 1617 upaginert
0007/0002 Bygningsskatt påske: K: Heggen og Frøland 1617 upaginert
0007/0003 Bygningsskatt påske: L: Tune og Åbygge 1617 upaginert
0008/0001 Bygningsskatt påske: M: Tønsberg len 1617 upaginert
0008/0002 Bygningsskatt påske: N: Brunla og Numedal len 1617 upaginert
0008/0003 Bygningsskatt påske: O: Lista len 1617 upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5023/R/Rb/Rba/L0043
Lenke til Arkivportalen
EA-5023: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
R: Regnskap
Rb: Regnskaper og jordebøker etter 1570
Rba: Akershus len
L0043: Akershus len
Lensregnskap nr. 43 /1608 - 1618 - Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner